Home | Publicaties | SER-adviezen | 1990 - 1999 | 1994 | Advies nieuwe mededingingswet

Advies nieuwe mededingingswet

Adviesnr. 1994/13 - 21 oktober 1994

Met de nieuwe wet wordt beoogd het misbruikstelsel te vervangen door een verbodssysteem, gebaseerd op EG-wetgeving. Met ruimte voor nuttige vormen van samenwerking. Met mogelijkheden voor vrijstelling en ontheffing.

Download:Volledig advies (1507 kB)

De Sociaal-Economische Raad stemt op hoofdlijnen in met de voorgestelde nieuwe Mededingingswet, omdat deze de marktwerking en daardoor de economische dynamiek in Nederland ten goede zal komen en ondernemingen meer rechtszekerheid en duidelijkheid kan bieden. Over twee essentiële aspecten van de nieuwe Mededingingswet wordt echter verschillend gedacht. Ondernemers, werknemers en kroonleden verschillen van mening over de vraag of verticale mededingingsafspraken (afspraken tussen leveranciers en afnemers) onder het verbodsstelsel moeten worden gebracht en over de wenselijkheid van een vorm van toezicht op fusies en overnames van ondernemingen. Het advies is voorbereid door de Commissie Mededinging en Ordening.