Home | Publicaties | SER-adviezen | 1990 - 1999 | 1994 | Nationaal milieubeleidsplan 2: vervolgadvies verkeer en vervoer

Nationaal milieubeleidsplan 2: vervolgadvies verkeer en vervoer

Adviesnr. 1994/12 - 21 oktober 1994

Centraal staan de beleidsvoornemens over verkeer en vervoer met een toespitsing op verkeer en vervoer over land met geraamde milieu-effecten en –kosten. Beleidsintensivering op dit gebied is noodzakelijk.

Download:Volledig advies (1506 kB)

De Sociaal-Economische Raad is van mening dat een beleidsintensivering op het terrein van verkeer en vervoer noodzakelijk is.
Het technologiespoor is hier van eminent belang; het kabinet moet maximaal inzetten op het realiseren van technologische vooruitgang. Tegelijkertijd moet er een krachtig beleid komen om het gebruik van de auto te ontmoedigen. Ingegaan wordt op de vermindering van woon-werk-verkeer en integratie van het reiskostenforfait in het arbeidskostenforfait.