Home | Publicaties | SER-adviezen | 1990 - 1999 | 1994 | Het arbeidsreglement; het instemmingsrecht van de OR

Het arbeidsreglement; het instemmingsrecht van de OR

Adviesnr. 1994/06 - 20 mei 1994

Tegen de achtergrond van de algehele herziening van het BW en recente ontwikkelingen in de jurisprudentie is de vraag gerezen of de huidige wettelijke regeling (daterend uit 1907) gehandhaafd dient te worden.

Download:Volledig advies (3040 kB)

De nieuwe opzet houdt in:
- schrappen van een aantal artikelen,
- opneming van een bepaling van nietigheid,
- aandacht voor de rol van de ondernemingsraad.