Home | Publicaties | SER-adviezen | 1990 - 1999 | 1994 | Advies huur en verhuur van bedrijfsruimte

Advies huur en verhuur van bedrijfsruimte

Adviesnr. 1994/10 - 17 juni 1994

Advies over de doelstellingen en kernpunten van het wetsvoorstel. Het voorstel beoogt in hoofdzaak de vereenvoudiging en aanpassing van bestaande regels aan de huidige maatschappelijke behoeften.

Download:Volledig advies (584 kB)

Binnen de Sociaal-Economische Raad wordt verschillend gedacht over het wetsvoorstel huur en verhuur van bedrijfsruimte.
Dit voorstel is bedoeld ter vereenvoudiging van de huidige regelgeving. De kroonleden en de vakcentrale MHP onderschrijven de strekking van het wetsvoorstel, maar hebben op enkele onderdelen kritiek. Zo willen zij meer waarborgen in de wet ter bescherming van de huurder. De organisaties van 'kleine' ondernemers (KNOV en NCOV) en de vakcentrales FNV, CNV en AVC zijn tegen het wetsvoorstel, omdat dit volgens hen een beduidende verslechtering van de positie van huurders tot gevolg heeft. Zij willen daarom de huidige regelgeving handhaven. De organisaties van 'grote' ondernemers (VNO en NCW) hebben zich van stemming onthouden.