Home | Publicaties | SER-adviezen | 1990 - 1999 | 1994 | Advies regionalisering uitvoeringsorganisatie werknemersverzekeringen

Advies regionalisering uitvoeringsorganisatie werknemersverzekeringen

Adviesnr. 1994/09 - 17 juni 1994

Advies wordt gevraagd over de wijze waarop kan worden gekomen tot invoering van de voorgestelde regionale uitvoeringsorganisatie. Het advies bevat concrete vragen over het overgangsproces en enkele aspecten van de gekozen opzet van de uitvoeringsorganisatie die nog nader moeten worden ingevuld.

Download:Volledig advies (1704 kB)

De raad onderschrijft ten volle de noodzaak dat de uitvoering van de werknemersverzekeringen op regionaal niveau in de woon- of werkomgeving plaatsvindt. Dat is een belangrijke voorwaarde voor een integrale en cliëntgerichte gevalsbehandeling en daarmee voor een adequaat volumebeleid. Het kabinetsvoorstel tot introductie van regionale bestuursorganen wijst de raad echter van de hand. Verder is het gewenst, dat er binnen de uitvoering van de werknemersverzekeringen vormen van marktwerking worden geïntroduceerd. Het advies is voorbereid door een werkgroep van de Commissie Sociale Verzekeringen.