Home | Publicaties | SER-adviezen | 1990 - 1999 | 1994 | Advies produkt en milieu

Advies produkt en milieu

Adviesnr. 1994/08 - 16 juni 1994

Aanvraag van advies over de voorgestane aanpak van beleid, de uitvoeringsmodaliteiten en de voorgestelde benadering van de consument.

Download:Volledig advies (712 kB)

Ingegaan wordt op de uitgangspunten en doelstelling, de internationale context en het instrumentarium van het produktgerichte milieubeleid. De hoofddoelstelling van beleid wordt onderschreven, maar concretisering ervan is geboden.