Home | Publicaties | SER-adviezen | 1990 - 1999 | 1994 | Advies arbeidsbemiddeling en TBA

Advies arbeidsbemiddeling en TBA

Adviesnr. 1994/07 - 20 mei 1994

Het voornemen de vergunningenstelsels af te schaffen maakt deel uit van een aantal dereguleringsvoorstellen ter vervanging van de Arbeidswet 1919 en tot afschaffing van de preventieve ontslagtoets.

Download:Volledig advies (2324 kB)

De Sociaal-Economische Raad is unaniem van mening, dat het vergunningenstelsel voor arbeidsbemiddeling kan worden vervangen door een meldingsplicht in combinatie met een openbaar register. Er moet een wettelijk verbod komen op het vragen van vergoedingen aan werkzoekenden, zij het met een mogelijkheid van ontheffing. Ook moet de wet bemiddeling tijdens stakingen verbieden. De SER is verdeeld over het voorstel om het vergunningenstelsel voor de terbeschikkingstelling van arbeidskrachten (uitzendbureaus) af te schaffen.