Home | Publicaties | SER-adviezen | 1990 - 1999 | 1994 | Advies civielrechtelijke ontslagbescherming

Advies civielrechtelijke ontslagbescherming

Adviesnr. 1994/05 - 15 april 1994

Het advies moet met de volgende uitgangspunten rekening houden:
- de arbeidsmarkt moet zo min mogelijk belemmering ondervinden,
- het nieuwe systeem moet voldoende rechtsbescherming bieden
- en het rechtelijk apparaat mag niet te zwaar worden belast.

Download:Volledig advies (1467 kB)

Binnen de Sociaal-Economische Raad wordt fundamenteel verschillend gedacht over de kabinetsvoorstellen voor versoepeling van het systeem van ontslagbescherming. Het huidige stelsel waarin voor ontslag een vergunning is vereist van de directeur voor de arbeidsvoorziening (preventieve toetsing), wordt vervangen door een systeem waarin een ontslag alleen achteraf kan worden beoordeeld door de rechter (repressieve toets). De vakcentrales en de 'kleine' werkgevers zijn tegen het kabinetsvoorstel, maar zij voeren daarvoor niet dezelfde argumenten aan. De kroonleden en de 'grote' werkgevers zijn voorstander van de afschaffing van de preventieve ontslagtoets, echter ook op verschillende gronden.