Home | Publicaties | SER-adviezen | 1990 - 1999 | 1994 | Advies Nationaal milieubeleidsplan 2: algemeen advies

Advies Nationaal milieubeleidsplan 2: algemeen advies

Adviesnr. 1994/04 - 18 maart 1994

Continuïteit van beleid is uitgangspunt.
Aanvullende maatregelen moeten worden beoordeeld op de vraag of ze verstorend of versterkend werken. Meer aandacht is nodig voor versterking van de afstemming en samenwerking tussen diverse beleidsinstellingen en voor verbetering van de bestuurlijke handhaving.

Download:Volledig advies (1127 kB)

Ingegaan wordt op een nieuwe sturingsfilosofie in het milieubeleid: zelfregulering binnen kaders. Verder worden de mogelijkheden en belemmeringen voor de toepassing van financieel-economische instrumenten verkend.