Home | Publicaties | SER-adviezen | 1990 - 1999 | 1994 | Advies sociaal-economisch beleid 1994-1998 deel II: analyse

Advies sociaal-economisch beleid 1994-1998 deel II: analyse

Adviesnr. 1994/03 II - 18 maart 1994

Analyse van de problemen op de arbeidsmarkt en in internationale context. Met name de onderkant van de markt en de algemeen-verbindend verklaring van cao-bepalingen. Met budgettaire ontwikkelingen.

Download:Volledig advies (3233 kB)

Deel II bevat de analyses waarop de raad zijn in deel I verwoorde beleidsaanbevelingen voor een belangrijk deel heeft gebaseerd.
Deze analyses hebben betrekking op dezelfde centrale beleidsthema's als welke de de indeling van deel I bepalen, namelijk, de produktie- en infrastructuur, arbeidsmarkt en participatie, en het budgettaire beleid.