Home | Publicaties | SER-adviezen | 1990 - 1999 | 1994 | Advies sociaal-economisch beleid 1994-1998 deel I: advies

Advies sociaal-economisch beleid 1994-1998 deel I: advies

Adviesnr. 1994/03 I - 18 maart 1994

De Sociaal-Economische Raad wordt gevraagd beleidsconclusies over de EMU nader te concretiseren en te kwantificeren in het licht van de sombere economische vooruitzichten op de middellange termijn. Verder aandacht voor sociaal-economisch beleid en arbeidspaticipatie.

Download:Volledig advies (1777 kB)

Gepleit wordt om alles op alles te zetten voor werkgelegenheid aan de onderkant van de arbeidsmarkt.
Het advies richt zich op drie onderwerpen:
- verbetering van de produktiestructuur en van de (fysieke en kennis) infrastructuur,
- sterke bevordering van de arbeidsparticipatie (vergroting aanpassingsvermogen arbeidsmarkt,
- aktiverend arbeidsmarktbeleid, stimulerende sociale zekerheid) en een hierop toegespitst budgettair beleid.

Het beleid moet antwoord geven op de slechte economische situatie en op de internationale concurrentie door de snelle mondialisering van de economische verhoudingen. De vooruitzichten voor werkgelegenheid en inactiviteit zijn alarmerend. Een reeks van maatregelen wordt voorgesteld ter stimulering van de arbeidsparticipatie aan de onderkant van de arbeidsmarkt. Om deze een zo groot mogelijk effect te geven is een impuls nodig van 15 miljard voor verkleining van de wig, primair te besteden aan de onderkant van de arbeidsmarkt.