Home | Publicaties | SER-adviezen | 1990 - 1999 | 1994 | Advies provincie Rotterdam

Advies provincie Rotterdam

Adviesnr. 1994/02 - 18 februari 1994

Het advies wordt benaderd vanuit sociaal-economische invalshoek. Maar ook komen enkele aspecten van bestuurlijke vernieuwing aan de orde. Ten slotte een beoordeling van de creatie van de provincie, zoals voorgesteld.

Download:Volledig advies (367 kB)

De Sociaal-Economische Raad is voorstander van de vorming van de nieuwe provincie Rotterdam.
Door de toekenning van nieuwe taken en bevoegdheden ontstaat een krachtig bestuur op agglomeratie-niveau, zodat het Rijnmondgebied de concurrentie op Europees niveau beter aankan. Ook is te verwachten dat de grootstedelijke problemen op sociaal terrein beter kunnen worden aangepakt. Bovendien kan de provincie Rotterdam een voorbeeldfunctie vervullen voor andere nog te vormen provincies nieuwe stijl. Enige kritische kantekeningen worden geplaatst bij onder meer de sociale en financiele paragrafen. Zo wordt de vorming van de nieuwe provincie niet aangegrepen om tot een versterking van de regionale aanpak van de werkloosheidsproblematiek te komen. Verder wordt gewezen op een aantal onduidelijkheden in het voorgestelde beleid ten aanzien van de onroerend zaakbelasting (OZB).