Home | Publicaties | SER-adviezen | 1990 - 1999 | 1994 | Advies samenstelling Sociaal-Economische Raad 1 april 1994-1 april 1996

Advies samenstelling Sociaal-Economische Raad 1 april 1994-1 april 1996

Adviesnr. 1994/01 - 18 februari 1994

Bestaat er grond wijziging te brengen in de aanwijzing van organisaties, die gerechtigd zijn tot het benoemen van leden en plaatsvervangende leden van de raad en of er grond bestaat wijziging aan te brengen in het aantal leden dat elke organisatie kan benoemen.

Download:Volledig advies (1206 kB)

De meerderheid van de Sociaal-Economische Raad wil de Algemene Vakcentrale (AVC) wel en de Federatie Werkgeversverenigingen (FW) en de Vereniging van Nederlandse Bejaardenoorden (VNB) niet toelaten tot de Raad. Aldus het advies voorbereid door de Organisatie-Commissie.