Home | Publicaties | SER-adviezen | 1990 - 1999 | 1993 | Advies over het te volgen traject met betrekking tot de privatisering van de Dienst voor het Stoomwezen

Advies over het te volgen traject met betrekking tot de privatisering van de Dienst voor het Stoomwezen

Adviesnr. 1993/38 - 3 september 1993

Advies over het voornemen van de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid om binnen het huidige wettelijke kader, de taken van de Dienst voor het Stoomwezen (DSW) uit te besteden aan de nieuw te vormen private organisatie DSW-P (DSW-Private Rechtspersoon).

Download:Volledig advies (699 kB)

De uitbesteding geldt voor taken die bestaan uit het uitvoeren van beoordelingen en keuringen en het op basis daarvan afgeven van verklaringen en vergunningen. Deze uitbesteding van taken moet worden gezien als een belangrijke stap in de richting van definitieve privatisering van de DSW.