Home | Publicaties | SER-adviezen | 1990 - 1999 | 1993 | Besluit Kankerverwekkende stoffen en processen

Besluit Kankerverwekkende stoffen en processen

Adviesnr. 1993/36 - 28 juni 1993

Het advies is voorbereid door de Commissie Arbeidsomstandigheden.

Download:Volledig advies (1198 kB)

Het besluit dient ter implementatie in de Nederlandse wetgeving van de richtlijn van de Raad van de EG van 28 juni 1990 (90/394/EEG) betreffende de bescherming van werknemers tegen risico van blootstelling aan carcinogene agentia op het werk.