Home | Publicaties | SER-adviezen | 1990 - 1999 | 1993 | Advies Arbeidstuchtrecht

Advies Arbeidstuchtrecht

Adviesnr. 1993/11 - 20 augustus 1993

Advies inzake de artikelen 613, 614 en 678 van het kabinetsvoorstel inzake Titel 7.10 NBW uitgebracht aan de minister van Justitie en van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Download:Volledig advies (546 kB)

Het advies is voorbereid door een werkgroep van de Commissie Arbeidswetgeving.
De voorgestelde arbeidstuchtregeling bestaat uit de volgende onderdelen:
- de disciplinaire boete,
- de disciplinaire schorsing
- en de schorsing als inleiding tot ontslag op staande voet.

Dit verdeelde advies vormt de afsluiting van de advisering van de arbeidsovereenkomst en is het vervolg op advies 1991/20 'Titel 7.10 NBW: de arbeidsovereenkomst'.