Home | Publicaties | SER-adviezen | 1990 - 1999 | 1993 | Advies inzake het ontwerp-besluit tot wijziging van het Besluit stralingsbescherming Kernenergiewet en het Besluit kerninstallaties, splijtstoffen en ertsen

Advies inzake het ontwerp-besluit tot wijziging van het Besluit stralingsbescherming Kernenergiewet en het Besluit kerninstallaties, splijtstoffen en ertsen

Adviesnr. 1993/37 - 19 augustus 1993

Advies uitgebracht door de Commissie Arbeidsomstandigheden inzake een ontwerp voor een besluit tot wijziging van het Besluit kerninstallaties, splijtstoffen en ertsen.

Download:Volledig advies (439 kB)

De betreffende wijzigingen dienen ter implementatie van de Richtlijn van 4 december 1990, nr. 90/641/Euratom inzake de praktische bescherming van externe werkers die gevaar lopen aan ioniserende straling te worden blootgesteld tijdens hun werk in een gecontroleerde zone.