Home | Publicaties | SER-adviezen | 1990 - 1999 | 1993 | Agrarische transportbrandstoffen

Agrarische transportbrandstoffen

Adviesnr. 1993/06 - 16 april 1993

Het gebruik van agrarische produkten als grondstof voor transportbrandstoffen is een vorm van agrificatie.

Download:Volledig advies (1753 kB)

De Raad is van mening dat een algehele verlaging van accijnzen op agrarische transportbrandstoffen in de EG thans nog voorbarig is. Wel dient het kabinet de beschikbare mogelijkheden tot accijnsdifferentiatie nadrukkelijk te benutten om ruimte te scheppen voor grootschalige proefprojecten met agrarische transportbrandstoffen.