Home | Publicaties | SER-adviezen | 1990 - 1999 | 1993 | Milieu en ontwikkeling

Milieu en ontwikkeling

Adviesnr. 1993/04 - 19 maart 1993

Advies voorbereid door de werkgroep ontwikkelingssamenwerking van de Commissie Internationale Sociaal-Economische Aangelegenheden (ISEA) waarin gewaarschuwd wordt voor groen protectionisme.

Download:Volledig advies (2286 kB)

In het advies wordt met name aandacht besteed aan de relatie tussen milieubeleid en internationale handel in het algemeen en de positie van ontwikkelingslanden daarbij in het bijzonder. Daarnaast bevat het advies een verkenning van de gevolgen van het streven naar duurzame ontwikkeling voor de materiele consumptie en levensstijl in ontwikkelingslanden en geindustrialiseerde landen. Het advies gaat in op de vraag of de inzet van handelsbeperkingen in het kader van het milieubeleid geoorloofd is.