Home | Publicaties | SER-adviezen | 1990 - 1999 | 1993 | Advies inzake het Voorstel van wet houdende wijziging van de arbeidsomstandighedenwet en de Kernenergiewet in verband met de opheffing van de Arboraad

Advies inzake het Voorstel van wet houdende wijziging van de arbeidsomstandighedenwet en de Kernenergiewet in verband met de opheffing van de Arboraad

Adviesnr. 1993/32 - 16 april 1993

Advies van het Dagelijks Bestuur, voorbereid door de Commissie Integratie Arboraad.

Download:Volledig advies (357 kB)

In het advies plaatst het Dagelijks Bestuur enige kanttekeningen bij het voorgelegde voorstel van wet en de daarbij behorende Memorie van Toelichting.