Home | Publicaties | SER-adviezen | 1990 - 1999 | 1993 | Advies over de betrokkenheid van sociale partners bij het beroepsonderwijs

Advies over de betrokkenheid van sociale partners bij het beroepsonderwijs

Adviesnr. 1993/31 - 26 februari 1993

Advies voorbereid door de Commissie onderwijszaken over de wijze waarop sociale partners kunnen worden betrokken bij het bestuur van de onderwijsinstellingen.

Download:Volledig advies (220 kB)

De commissie vindt dat een betrokkenheid van sociale partners bij de onderwijsinstellingen van buitengewoon belang kan zijn.
De betrokkenheid moet echter niet in regelgeving worden vastgelegd. De onderwijsinstellingen moeten de vrijheid hebben om zelf te bepalen in welke mate zij de sociale partners inschakelen.