Home | Publicaties | SER-adviezen | 1990 - 1999 | 1993 | Hoger Onderwijs en Onderzoek Plan 1994

Hoger Onderwijs en Onderzoek Plan 1994

Adviesnr. 1993/03 - 19 maart 1993

Advies voorbereid door de Commissie Onderwijszaken over het Hoger Onderwijs en Onderzoek Plan 1994.

Download:Volledig advies (1099 kB)

Een drietal thema's worden aan de orde gesteld. Allereerst de maatschappelijke behoefte aan hoger opgeleiden. Verder de kwalitatieve afstemming tussen onderwijs en arbeidsmarkt en tot slot de afstemming met het afnemend veld (het bedrijfsleven).