Home | Publicaties | SER-adviezen | 1990 - 1999 | 1993 | Advies over het strategisch programma voor de interne markt

Advies over het strategisch programma voor de interne markt

Adviesnr. 1993/19 - 24 september 1993

Advies uit eigener beweging van de Commissie Internationale Sociaal-Economische Aangelegenheden (ISEA). De Commissie vindt het ontwerp-strategisch programma teleurstellend.

Download:Volledig advies (235 kB)

Het is een bonte verzameling actiepunten die niet in verband worden gebracht met de doelstellingen van de interne markt.
Bovendien is het programma te beperkt van opzet, doordat het grotendeels voorbij gaat aan de Europese Economische Ruimte, het EMS en de EMU, de sociale dimensie en het mededingingsbeleid. Daardoor vertoont het ernstige lacunes in de behandeling van beleidsthema's, heeft het te weinig oog voor sociaal-economische processen en is het te zeer naar binnen gericht.