Home | Publicaties | SER-adviezen | 1990 - 1999 | 1993 | Advies over het voorstel van de Europese Commissie voor een richtlijn betreffende de bescherming van de consument bij time-sharing van onroerende zaken

Advies over het voorstel van de Europese Commissie voor een richtlijn betreffende de bescherming van de consument bij time-sharing van onroerende zaken

5 februari 1993

De Commissie voor Consumentenaangelegenheden (CCA) vindt dat de consument beter moet worden beschermd tegen de agressieve verkoopmethoden die nogal eens worden gebruikt bij 'timesharing' van onroerend goed.

Download:Volledig advies (293 kB)

Vanwege het grensoverschrijdend karakter ervan moet er een regeling op EG-niveau komen.
De CCA is verder van mening dat de nieuwe richtlijn goed moet worden afgestemd op andere EG-richtlinen, zoals die over misleidiende reclame, de colportagerichtlijn en de richtlijn over oneerlijke bedingen in de consumenten overeenkomsten.