Home | Publicaties | SER-adviezen | 1990 - 1999 | 1993 | Advies inzake personeelsvolgsystemen

Advies inzake personeelsvolgsystemen

8 februari 1993

Het is van belang dat sectoren of bedrijfstakken van ondernemingen worden voorgelicht over de privacy-gevoelige aspecten van personeelsvolgsystemen (elektronische prikklokken, videobewaking etc.)

Download:Volledig advies (944 kB)

Ook moeten ze worden gestimuleerd een gedragscode op te stellen om de privacy van werknemers te waarborgen, aldus het advies van de Commissie Arbeidswetgeving. Doel en gebruik van de persoonsregistratie van werknemers dienen direct verband te hebben met de arbeidsverhouding en moeten in overeenstemming zijn met algemene en specifieke arbeidsrechtelijke normen. De persoonsgevens moeten niet langer bewaard blijven dan nodig is en de persoonsregistratie moet beveiligd zijn tegen verlies of aantasting van de gegevensen tegen onbevoegde kennisneming.