Home | Publicaties | SER-adviezen | 1990 - 1999 | 1993 | Advies inzake de integratie van de Arboraad in de SER

Advies inzake de integratie van de Arboraad in de SER

15 januari 1993

Advies uitgebracht door het dagelijks bestuur van de Sociaal-Economische Raad.

Download:Volledig advies (398 kB)

In dit advies worden de hoofdlijnen aangegeven waarlangs die integratie vorm moet krijgen.
Onder meer komen aan de orde de wijze waarop de advisering over arbeidsomstandigheden vanuit de SER zou dienen plaats te vinden; het gaat daarbij met name om de (wettelijke) status van een in te stellen SER-commissie, de samenstelling van deze commissie en het taakgebied van de SER-commissie.