Home | Publicaties | SER-adviezen | 1990 - 1999 | 1993 | Advies onderwijsretributies en overheidstegemoetkomingen

Advies onderwijsretributies en overheidstegemoetkomingen

Adviesnr. 1993/19 - 17 december 1993

Advies omtrent de mogelijkheid om binnen de onderwijssector het rondpompen van geld te voorkomen.
De Raad is echter van mening dat er in de overheidssector geen sprake is van het zinloos rondpompen van geld tussen overheid en de burger.

Download:Volledig advies (849 kB)

Het verrekenen van les- of collegegeld met bijvoorbeeld de kinderbijslag of de basisbeurs verdient geen aanbeveling.
Een belangrijk voordeel van het apart in rekening brengen van les- en collegegeld is dat het de burger kostenbewustzijn voor onderwijsvoorzieningen bijbrengt. En dat kan de effectiviteit van het onderwijsbestel ten goede komen. Bovendien is het gewenst, dat veranderingen in de doelstellingen van het overheidsbeleid moeten kunnen leiden tot een aanpassing van de functies die overheidstegemoetkomingen kunnen hebben. Na verrekening is dat nog nauwelijks mogelijk.