Home | Publicaties | SER-adviezen | 1990 - 1999 | 1993 | Advies deeltijdarbeid

Advies deeltijdarbeid

Adviesnr. 1993/18 - 17 december 1993

De Sociaal-Economische Raad vindt unaniem, dat werknemers wegens het enkele feit van verschil in arbeidsduur niet ongelijkwaardig mogen worden behandeld. Verdeeld is de raad over de vraag of dit uitgangspunt wettelijk moet worden vastgelegd.

Download:Volledig advies (857 kB)

Advies was gevraagd over de wenselijkheid van het wettelijk vastleggen van:
- het algemene uitgangspunt van gelijke behandeling van deeltijders ten opzichte van voltijders;
- de aanspraak op een gelijk uurloon van deeltijders ten opzichte van voltijders.

De werkgevers zijn tegen een wettelijke regeling. Zij vinden dat dit op decentraal niveau moet worden ingevuld. FNV en MHP en negen kroonleden vinden een wettelijke regeling van groot belang, omdat er op dit moment een duidelijke norm ontbreekt waarop deeltijders zich kunnen beroepen. CNV en kroonlid Kolnaar willen evenals het kabinet een wettelijke regeling voor gelijk uurloon, maar geen algemene regeling voor gelijke behandeling.