Home | Publicaties | SER-adviezen | 1990 - 1999 | 1993 | Discussienota 'Blijven leren' : reactie op het voorstel Wet educatie en beroepsonderwijs

Advies over de discussienota 'Blijven leren' : reactie op het voorstel Wet educatie en beroepsonderwijs

Adviesnr. 1993/17 - 17 december 1993

Het recht op volwassenenonderwijs moet niet worden gebonden aan een leeftijdsgrens. Een beperking van het leerrecht kan beter gerelateerd worden aan het gebruik dat iemand heeft gemaakt van onderwijsvoorzieningen.

Download:Volledig advies (1163 kB)

Dat kan op twee manieren:
- door de hoogte van de eigen bijdrage afhankelijk te maken van de te volgen opleiding en van het tweede-kanskarakter ervan;
- door een systeem van individuele leerrechten, aldus het unaniem advies over de discussienota 'Blijven leren'.

Het advies is voorbereid door de Commissie Onderwijszaken. De raad vindt het van belang dat wordt bewerkstelligd dat iedereen beschikt over een startkwalificatie, dat wil zeggen een beroepskwalificatie op tenminste het niveau van het primair leerlingwezen.