Home | Publicaties | SER-adviezen | 1990 - 1999 | 1993 | Ontwerp-Besluit biologische agentia ter uitvoering van de EG-richtlijn betreffende minimumvoorschriften inzake de bescherming van werknemers tegen de riscico's van blootstelling aan biologische agentia op het werk

Advies inzake het Ontwerp-Besluit biologische agentia ter uitvoering van de EG-richtlijn betreffende minimumvoorschriften inzake de bescherming van werknemers tegen de riscico's van blootstelling aan biologische agentia op het werk

Adviesnr. 1993/42 - 17 december 1993

Advies voorbereid door de subcommissie MAC-waarden.

Download:Volledig advies (1357 kB)

Het (Ontwerp-)Besluit biologische agentia, alsmede de ministeriele regelingen dienen ter implementatie in de Nederlandse wetgeving van de Richtlijn van de Raad van de EG nr 90/679/EEG van 26 november 1990 betreffende de bescherming van werknemers tegen risico's van blootstelling aan biologische agentia op het werk.