Home | Publicaties | SER-adviezen | 1990 - 1999 | 1993 | Herziening vrijlatingsbepaling in de ABW/IOAW/IOAZ

Herziening vrijlatingsbepaling in de ABW/IOAW/IOAZ

Adviesnr. 1993/02 - 12 februari 1993

Om de deelname aan betaalde arbeid te stimuleren kent de Algemene bijstandswet (ABW) een gedeeltelijke vrijlating van arbeidsinkomsten.

Download:Volledig advies (1392 kB)

De Commissie Sociale Voorzieningen van de Sociaal-Economische Raad is verdeeld over het voorstel van staatssecretaris Ter Veld om de huidige vrijlatingsregeling af te schaffen. De staatssecretaris wil in plaats daarvan de gemeenten meer beleidsmogelijkheden geven om positieve prikkels aan uitkeringsgerechtigden toe te kennen.