Home | Publicaties | SER-adviezen | 1990 - 1999 | 1993 | Ontwerp-Arbeidsomstandighedenbesluit winningsindustrie in dagbouw

Advies inzake het ontwerp-Arbeidsomstandighedenbesluit winningsindustrie in dagbouw

Adviesnr. 1993/41 - 7 december 1993

Advies voorbereid door de Commissie Arbeidsomstandigheden.

Download:Volledig advies (981 kB)

Het besluit beoogt implementatie van Richtlijn nr. 92/104/EEG van 3 december 1992 inzake minimumvoorschriften ter verbetering van de bescherming van de veiligheid en de gezondheid van werknemers in de winningsindustrieën in dagbouw of ondergronds.