Home | Publicaties | SER-adviezen | 1990 - 1999 | 1993 | Ontwerp-Bouwprocesbesluit Arbeidsomstandighedenwet ter uitvoering van de EG-richtlijn voor tijdelijke en mobiele bouwplaatsen

Advies inzake het ontwerp-Bouwprocesbesluit Arbeidsomstandighedenwet ter uitvoering van de EG-richtlijn voor tijdelijke en mobiele bouwplaatsen

Adviesnr. 1993/40 - 2 december 1993

Advies over het ontwerp-bouwbesluit. Advies voorbereid door de Commissie Arbeidsomstandigheden.

Download:Volledig advies (860 kB)

Het desbetreffende besluit dient ter implementering in de Nederlandse regelgeving van richtlijn nr. 92/57/EEG van 24 juni 1992 betreffende minimumvoorschriften inzake veiligheid en gezondheid voor tijdelijke en mobiele bouwplaatsen.