Home | Publicaties | SER-adviezen | 1990 - 1999 | 1993 | Sociaal-economische betrekkingen met Midden- en Oost-Europa

Sociaal-economische betrekkingen met Midden- en Oost-Europa

Adviesnr. 1993/16 - 19 november 1993

Advies uit eigener beweging waarin de sociaal-economische betrekkingen centraal staan met de zes Midden- en Oosteuropese landen waarmee de EG zogenoemde Europa-akkoorden heeft gesloten: Polen, Hongarije, Tsjechie, Slowakije, Roemenie en Bulgarije

Download:Volledig advies (3462 kB)

Verder schenkt het advies enige aandacht aan omliggende landen, waaronder de Baltische staten en Rusland.
Het advies bepleit aan de Oost-Europese landen meer effectieve marktopening en meer effectieve hulp te bieden. Daarbij moet het bevorderen van de handel voorop staan. De intensivering van het handelsverkeer met vooral de EG is voor de Oosteuropese landen van essentieel belang. De buitenlandse handel dient richting te geven aan het transformatieproces en bovendien voor een belangrijk deel de middelen te verschaffen om dit proces te doen slagen. Hulp kan niet in de plaats treden van handel maar is wel belangrijk als aanvulling op handel. Het advies is voorbereid door een werkgroep van de Commissie Internationale Sociaal-Economische Aangelegenheden (ISEA).