Home | Publicaties | SER-adviezen | 1990 - 1999 | 1993 | Regresrechten in de sociale verzekeringen

Regresrechten in de sociale verzekeringen

Advies nr. 1993/14 - 17 september 1993

De Sociaal-Economische Raad gaat akkoord met de uitbreiding van het verhaalsrecht in sociale verzekeringen. Het regresrecht kan - zoals het kabinet voorstelt - ook worden ingevoerd in de volksverzekeringen: Algemene Arbeidsongeschiktheidswet (AAW), de Algemene Weduwen- en Wezenwet (AWW) en de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten (AWBZ).

Download:Volledig advies (1147 kB)

Tot nu toe bestaat het regresrecht alleen in de werknemersverzekeringen: de Ziektewet (ZW), de Wet op de arbeidsongeschiktheidsverzekering (WAO) en de Ziekenfondswet (ZFW). Met de uitbreiding van het regresrecht wil het kabinet de kosten van de sociale verzekeringen, als gevolg van onrechtmatige daden door derden, zoveel mogelijk in rekening brengen bij de veroorzakers van de schade. Het advies is voorbereid door een werkgroep van de Commissie Sociale Verzekeringen.