Home | Publicaties | SER-adviezen | 1990 - 1999 | 1992 | Beleidsprogramma Emancipatie

Beleidsprogramma Emancipatie

Adviesnr. 1992/10 - 18 september 1992

Advies opgesteld door de Commissie Vrouw en Arbeid over het concept-Beleidsprogramma Emancipatie 'Met het oog op 1995'.

Download:Volledig advies (816 kB)

Het is een taakstellend beleidsprogramma, waarbij per ministerie 'speerpunten' van beleid zijn opgenomen. In het advies wordt ook ingegaan op het OECD rapport 'Shaping structural change, the role of women'.