Home | Publicaties | SER-adviezen | 1990 - 1999 | 1992 | Advies produktinformatiebeleid

Advies produktinformatiebeleid

Adviesnr. 1992/13 - 3 september 1992

De Commissie voor Consumentenaangelegenheden is van mening dat produktinformatie op de eerste plaats een zaak is van marktpartijen.

Download:Volledig advies (1153 kB)

De rol van de overheid dient zich in het algemeen te beperken tot het scheppen van voorwaarden voor zelfregulering. Zelfregulering op basis van vrijwilligheid is hier het sleutelwoord.