Home | Publicaties | SER-adviezen | 1990 - 1999 | 1992 | Commentaar op een voorstel tot wijziging van een EG-ontwerp-richtlijn betreffende de toerekening van de kosten van vervoersinfrastructuur aan bedrijfsvoertuigen

Commentaar op een voorstel tot wijziging van een EG-ontwerp-richtlijn betreffende de toerekening van de kosten van vervoersinfrastructuur aan bedrijfsvoertuigen

27 november 1992

Commentaar van de Commissie vervoersvraagstukken op het tweede wijzigingsvoorstel.

Download:Volledig advies (724 kB)

De commissie is van mening dat het voorstel geen bevredigend antwoord geeft op de vraag hoe langs fiscale weg de concurrentieverstoringen moeten worden verminderd of opgeheven. Probleem hierbij is dat de heffingen in de EG op zeer uiteenlopende wijze zijn geregeld.