Home | Publicaties | SER-adviezen | 1990 - 1999 | 1992 | Advies herziening ministeriele regelingen in verband met herinrichting ABW

Advies herziening ministeriele regelingen in verband met herinrichting ABW

16 december 1992

Advies van de Commissie Sociale Voorzieningen over de regeling, uitvoering, verantwoording, vergoeding en het gegevensverkeer met betrekking tot de Algemene Bijstandswet (ABW), Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijke arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW), en de Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ) en over de Bijstandsregeling vakantietoeslag 1992.

Download:Volledig advies (479 kB)

De Bijstandsregeling schoolverlaters van 18 tot 21 jaar en de Bijstandsregeling vrijstelling arbeidsverplichtingen zijn technisch van aard, daarom heeft de staatssecretaris ermee volstaan deze beide onderwerpen, de commissie ter kennisneming toe te zenden.