Home | Publicaties | SER-adviezen | 1990 - 1999 | 1992 | Advies afschaffing onderscheid A-/B-categorie in de sociale werkvoorziening

Advies afschaffing onderscheid A-/B-categorie in de sociale werkvoorziening

9 december 1992

De meerderheid van de Commissie Werkloosheidsvoorziening van de Sociaal-Economische Raad gaat akkoord met het voorstel van staatssecretaris ter Veld om het onderscheid in A- en B- categorieën in de sociale werkvoorziening af te schaffen.

Download:Volledig advies (260 kB)

De werkgevers in de commissie gaan alleen akkoord op voorwaarde, dat er een nieuwe loonschaal aan de onderkant van de salarisstructuur van de sociale werkvoorziening wordt toegevoegd, met salarissen op het niveau van 85% van het wettelijk minimumloon.