Home | Publicaties | SER-adviezen | 1990 - 1999 | 1992 | Minimumloon en sociale uitkeringen in 1993

Minimumloon en sociale uitkeringen in 1993

Adviesnr. 1992/16 - 20 november 1992

Het minimumloon en de sociale uitkeringen dienen - zoals het kabinet voorstelt - in 1993 niet gekoppeld te worden aan de loonontwikkeling.

Download:Volledig advies (672 kB)

De sociaal-economische situatie is aanleiding om te concluderen dat ontkoppeling op basis van de Wet kopeling met afwijkingsmogelijkheid (WKA) mogelijk en wenselijk is. Aldus het advies, dat is opgesteld door de Subcommissie Minimumloon.