Home | Publicaties | SER-adviezen | 1990 - 1999 | 1992 | Advies algemeen-verbindendverklaring

Advies algemeen-verbindendverklaring

Adviesnr. 1992/14 - 16 oktober 1992

Advies inzake de algemeen verbindend verklaring, de toepassing daarvan en de verruiming van de mogelijkheden tot avv.

Download:Volledig advies (3013 kB)

Zo behandelt het advies het punt of de minister cao-bepalingen moet toetsen op financiële of sociaal-economische doelstellingen van het regeringsbeleid. De Sociaal-Economische Raad is unaniem van mening dat er geen aanleiding is om de algemeen verbindend verklaring van cao's ten principale ter discussie te stellen. Het advies is opgesteld door een werkgroep van de Commissie Arbeidswetgeving.