Home | Publicaties | SER-adviezen | 1990 - 1999 | 1992 | Het nationale spaaroverschot : rapport van de Commissie Economische Deskundigen inzake het nationale spaaroverschot

Het nationale spaaroverschot : rapport van de Commissie Economische Deskundigen inzake het nationale spaaroverschot

Adviesnr. 1992/11: 8 september 1992 (Commissie Economische Deskundigen)

In haar rapport concludeert de CED dat de binnenlandse investeringen te laag zijn en dat een hogere arbeidsparticipatie en een duurzame economische ontwikkeling extra investeringen vergen door zowel het bedrijfsleven als de overheid.

Download:Volledig rapport (1234 kB)

Het hoge nationale spaaroverschot is eerder een weerspiegeling van een te laag investeringsniveau dan van te hoge besparingen in Nederland.
De Commissie acht het wenselijk dat de investeringen in Nederland structureel op een hoger niveau worden gebracht, maar zij is er niet van overtuigd dat dit zal leiden tot een aanzienlijke afname van het nationale spaaroverschot.