Home | Publicaties | SER-adviezen | 1990 - 1999 | 1992 | Knelpunten Wet op de ondernemingsraden

Knelpunten Wet op de ondernemingsraden

Adviesnr. 1992/07 - 15 mei 1992

Advies over enige knelpunten in het praktisch functioneren van de ondernemingsraad en de personeelsvergadering en over eventuele wijzigingen van de Wet op de ondernemingsraden.

Download:Volledig advies (1743 kB)

Het advies is voorbereid door de Commissie Ondernemingsraden.
Het gaat onder meer over:
- de reikwijdte van het adviesrecht van de ondernemingsraad,
- de positie van de centrale ondernemingsraad (COR) binnen nationale en internationale concerns,
- de kleine OR,
- het initiatiefrecht van de OR,
- de afspraken tussen ondernemer en OR,
- besluitvorming en informatieverstrekking,
- en over scholingsverlof.