Home | Publicaties | SER-adviezen | 1990 - 1999 | 1992 | Advies Wijziging Wet arbeid buitenlandse werknemers

Advies Wijziging Wet arbeid buitenlandse werknemers

Adviesnr. 1992/06 - 20 maart 1992

In de adviesaanvraag verwijst het kabinet naar een drietal structurele factoren die tot verandering van de regelgeving aanleiding geven:
- de vergroting van de arbeidsmarkt als gevolg van de uitbreiding van de EG met nieuwe lidstaten;
- de hardnekkige werkloosheid op de nationale arbeidsmarkt;
- de toegenomen migratiedruk.

Download:Volledig advies (1383 kB)

Bij de advisering is uitgegaan van vier punten:
- een restrictief toelatingsbeleid;
- de Wet arbeid buitenlandse werknemers (Wabw) als instrument in het arbeidsmarktbeleid;
- de verdeling van de verantwoordelijkheid tussen de rijksoverheid en het Centraal Bestuur voor de Arbeidsvoorziening (CBA);
- de uitvoerbaarheid van de voorstellen.

De SER en het CBA willen dat op basis van de herziene Wabw, voorwaarden kunnen worden gesteld aan de verlening van tewerkstellingsvergunningen aan werknemers.