Home | Publicaties | SER-adviezen | 1990 - 1999 | 1992 | Advies derde tranche Algemene Wet bestuursrecht

Advies derde tranche Algemene Wet bestuursrecht

27 mei 1992

De Organisatie-Commissie brengt namens de raad advies uit. De commissie let bij de advisering op de vraag of de in het voorontwerp voorgestelde regels door de raad en de bedrijfslichamen in redelijkheid kunnen worden nagekomen.

Download:Volledig advies (204 kB)

De derde tranche bevat de volgende onderwerpen:
- mandaat en delegatie;
- toezicht op bestuursorganen;
- subsidies;
- beleidsregels;
- handhaving.

Voorts worden enige wijzigingen van het eerste gedeelte van de Algemene Wet bestuursrecht voorgesteld. Het gaat hierbij om:
- bepalingen inzake motivering;
- regels inzake bekendmaking.