Home | Publicaties | SER-adviezen | 1990 - 1999 | 1992 | Advies zorgvuldige toelating tot de sociale werkvoorziening

Advies zorgvuldige toelating tot de sociale werkvoorziening

18 juni 1992

Binnen de Adviescommissie Werkloosheidsvoorziening van de Sociaal-Economische Raad wordt verschillend gedacht over het concept-wetsvoorstel tot wijziging van de Wet Sociale Werkvoorziening (WSW).

Download:Volledig advies (642 kB)

Het voorstel bevat een model voor een meer objectieve en zorgvuldige toelatingsprocedure, met als belangrijkste element de omvorming van de gemeentelijke WSW-commissie tot een zogeheten personenkringcommissie. Deze commissie heeft tot taak de gemeente te adviseren over toelating van individuele personen tot de personenkring van de sociale werkvoorziening.