Home | Publicaties | SER-adviezen | 1990 - 1999 | 1992 | Advies aangepast besluit krediethypotheek

Advies aangepast besluit krediethypotheek

14 mei 1992

De Commissie Sociale Voorzieningen van de Sociaal-Economische Raad stemt unaniem in met het voorstel van staatssecretaris Ter Veld van Sociale Zaken en Werkgelegenheid voor aanpassing van het Bijstandsbesluit krediethypotheek.

Download:Volledig advies (355 kB)

In dit besluit wordt geregeld op welke voorwaarden bijstand wordt verleend aan mensen die meer eigen vermogen in hun huis hebben zitten, dan volgens de norm wordt vrijgelaten (het deel dat niet hoeft te worden 'opgegeten'). De bijstandsverlening vindt dan in de vorm van een geldlening plaats. De staatssecretaris wil dit besluit in lijn met de doelstellingen van de herinrichting van de bijstandswet aanpassen. Deze doelstellingen zijn onder meer:
- vereenvoudiging van regelgeving,
- vergroting van uitvoerbaarheid
- en meer beleidsruimte voor de gemeente.

Het aangepaste besluit zal tegelijk met de herziene bijstandswet in werking treden op 1 juli 1993. Voor bestaande gevallen blijft de huidige regeling van kracht.