Home | Publicaties | SER-adviezen | 1990 - 1999 | 1992 | Advies over een EG-ontwerp-verordening tot regeling van de cabotage in het beroepsgoederenvervoer over de weg

Advies over een EG-ontwerp-verordening tot regeling van de cabotage in het beroepsgoederenvervoer over de weg

15 mei 1992

De EG-lidstaten moeten ernstige marktverstoringen ten gevolge van een mogelijk overaanbod van cabotagevervoer op deelmarkten van het vervoer van het land van ontvangst, het hoofd kunnen bieden.

Download:Volledig advies (305 kB)

Ook moeten lidstaten de mogelijkheid behouden, zowel voor als na 1995, tegen marktverstoringen te kunnen optreden.
Dit zogenoemde crisismechanisme biedt een zekere garantie om mogelijke ernstige gevolgen van het cabotagevervoer te kunnen opvangen. Dit staat in het advies van de Commissie Vervoersvraagstukken van 15 mei 1992, over een definitieve regeling van het cabotagevervoer in het goederenvervoer over de weg.