Home | Publicaties | SER-adviezen | 1990 - 1999 | 1992 | Interimadvies over UNCED 1992

Interimadvies over UNCED 1992

10 april 1992

Interimadvies naar aanleiding van de VN-conferentie.
Ingegaan wordt op vraagstukken van de verdeling van de mondiale milieugebruiksruimte en de mogelijke bijdrage daaraan van de invoering van een stelsel van verhandelbare emissierechten, de overdracht van milieutechnologie en het vraagstuk van financiering.

Download:Volledig advies (1268 kB)

Ook wordt aangegeven welke instanties het meest in aanmerking komen voor uitvoering van en controle op het mondiale milieubeleid. De Commissie Internationale Sociaal-Economische Aangelegenheden (ISEA) van de Sociaal-Economische Raad, die het advies heeft uitgebracht, meent dat de Nederlandse regering niet op voorhand moet kiezen voor regulerende heffingen of een stelsel van verhandelbare emissierechten om het toenemende gebruik van broeikasgassen zoals kooldioxide tegen te gaan. Industrielanden zouden ontwikkelingslanden financiele ondersteuning moeten geven om milieutechnologie aan te schaffen.